Thursday, September 25, 2008SUDAH BERSATU

biru langit
sudah bersatu
hijau rumput

soalan berkurun
sudah bersatu
jawaban pasti

bisu diam
sudah bersatu
hangat rindu

No comments: